ONDERHOUD & ONDERHOUD

ONDERHOUD EN INSPECTIE

Net als alle belangrijke delen van een gebouw vereist een plat dak periodieke inspectie, reiniging en herstel. Maar ondanks het feit dat specialisten al lang hameren op de nood aan structureel onderhoud, worden daken nog al te vaak over het hoofd gezien.

Dakonderhoud is zeer belangrijk: door tijdig in te grijpen kan je heel wat problemen en extra herstellingskosten vermijden. Toch is het voor veel eigenaars nog steeds niet vanzelfsprekend. Men is het wel gewoon om zijn woning te reinigen en te onderhouden, maar vergeet vaak dat ook het dak  onderhoud vergt.

 

Hoe vaak moet je een plat dak inspecteren om het in goede staat te houden?

Je zou toch twee keer per jaar je dak moeten betreden om na te gaan of de regenwaterafvoeren vrij zijn, of er zich geen vuil heeft opgehoopt en of er nog geen onkruid gegroeid is, plantaardige wortels kunnen immers je dakbedekking op termijn ernstig beschadigen.

Als een woning of gebouw zich in de nabijheid van bomen bevindt is de kans op één van deze euvels een stuk groter.

Je controleert het dak best een keer voor de winter (wanneer de bladeren al gevallen zijn) en een keer na de winter (wanneer de koude grotendeels achter de rug is). Hierbij moet je zeker ook nakijken of de waterdichting rond koepels, afvoeren, schouwen, hoekjes en dakranden nog geen schade vertoont.

 

Kunnen de eigenaars van het dak dit allemaal zelf?

In principe wel, maar omwille van veiligheid en vakmanschap is het een beter idee om je dak periodiek te laten inspecteren door een professionele dakafdichter.

Zeker in het geval van grotere daken of een verzekerde garantie op de plaatsing is een onderhoudscontract toch wel aangewezen. Dit zorgt ervoor dat een gespecialiseerde firma er via een grondige controle en reiniging van het dak, de afvoeren en de eventuele noodoverlopen en bladvangers voor zorgt dat je dak steeds in optimale conditie blijft.

Bij waterdichtingsproblemen of gebreken in de afdichting werken wij een herstellingsvoorstel uit.

Het is aan te raden om dit voorstel te volgen, want lekken kunnen ernstige gevolgen hebben.

Als je dakisolatie wat het meest kostbare element is nat wordt, verliest ze haar isolatiewaarde en is ze in het slechtste geval niet meer bruikbaar, met enorme kosten tot gevolg.

 

Een onderhoudscontract afsluiten is dus toch geen slecht idee…

Zeker niet. bovendien hechten verzekeringsmaatschappijen bij eventuele schade door lekkages steeds meer belang aan dakonderhoud .

Soms zelfs in die mate dat ze zich durven terugtrekken als blijkt dat een beschadigd dak in het verleden onvoldoende onderhouden is.

Kortom: beter voorkomen dan genezen.

Een onderhoudscontract vraagt initieel misschien wel een grotere investering, maar is op lange termijn een stuk goedkoper dan het herstellen van ernstige schade..


Voor wie?

Een onderhoudscontract is ideaal voor verenigingen en bedrijven die hun dak in topconditie willen houden.

Maar ook voor particulieren kan een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt en inspectie een goede reden zijn om uw dak in topconditie te houden en eventuele uitgroeiende schade te beperken.

Heeft u zelf geen toegang tot uw dak of houdt u het toch liever veilig? Dan kunt u beter een beroep doen op DWG PROJECTS!.Waarom kiezen voor DWG PROJECTS voor het onderhoud/inspectie van uw dak?

Bij DWG PROJECTS kunt u terecht voor zowel een onderhoudscontract (bedrijven) als een periodieke onderhoudsservice (particulieren).

Wij inspecteren en onderhouden uw dak grondig en maken een analyse van de staat van uw dak.

 U ontvangt hiervan een attest.

Bij waterdichtingsproblemen of gebreken in de afdichting zullen wij een herstellingsvoorstel uitwerken en u deze voorleggen.

Wij zullen niet enkel uw afdichting controleren maar ook externe factoren zoals bv lekkende machines , afbrokkelende muren , enz....
Contacteer ons voor meer info of gratis offerte!

Door het vallen van de bladeren kan uw dakgoot verstopt raken, met ernstige schade en zelfs instorting van het dak door waterophoping tot gevolg.

Door onvoldoende onderhoud en jarenlang geen nazicht groeit onkruid door oude dakbedekking en werd niet gezien dat de dakbedekking door ouderdom al volledig verdwenen was van de afloop.

Contact Info

Klapstraat 34 , 9402 meerbeke

BTW BE 07 17 884 726